Productie

 

Van Haelst Fruit is gespecialiseerd in het telen van conference-peren.
Naast de fruitteelt is er ook nog de akkerbouw waar er aardappelen, tarwe en suikerbieten worden geteel .
Voor alle teelten, maar in het bijzonder voor de fruitproductie, gaat er zeer veel aandacht naar milieu, kwaliteit en netheid. Alle boomgaarden zijn geplant volgens het V-haagsysteem, dit is een heel intensieve teelt, maar precies daardoor kunnen de plantages heel goed worden onderhouden. Dit resulteert in het oogsten van een kwalitatief, maar tevens een kwantitatief product.

Door zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken wordt er bijzonder milieuvriendelijk geteeld. Overal in de boomgaarden zijn nestkastjes geplaatst en werden er hagen geplant, prima huisvesting voor de natuurlijke belagers van schadelijke insecten.

Door het zeer zorgvuldig opvolgen van de boomgaarden, het gebruiken van biologisch verantwoorde producten (o.a. feromoonverwarring) en het behoud van het ecologisch evenwicht, worden de gezondste producten geteeld. De plantages worden gedurende het volledige jaar bewerkt door goed opgeleid personeel, tijdens de piekperiodes wordt er ook beroep gedaan op buitenlandse seizoensarbeiders.

Alle peren wordt in eigen koelcellen bewaard, om ze gedurende de maanden oktober tot mei zelf te verpakken en te verhandelen. Alles gebeurt onder controle volgens de strengste normen en opgenomen in de lastenboeken:
- geïntegreerde teelt
- sectorgids autocontrole primaire productie fruit
- global GAP.
Hierdoor wordt de voedselveiligheid verzekerd..

  • Een kijk op één van onze boomgaarden
  • Boomgaarden volgens het V-haagsysteem
  • Perenbloesems
  • Plukklaar