Historiek

 

Het familiebedrijf Van Haelst werd opgericht in de 18e eeuw, en is in 1927 met de fruitteelt begonnen. Door deze jarenlange ervaring van vader op zoon, reeds de 7e generatie, wordt er voortdurend gestreefd naar kwalitatief hoogstaande producten.

 

In 2010 werd het bedrijf “Van Haelst Fruit” opgericht door Christophe Van Haelst en zijn echtgenote Cherlyn Maes. Op een volledig nieuwe locatie werden nieuwe gebouwen gebouwd voor de opslag, de sortering en de verhandeling van het fruit. Met de nodige verharde buitenoppervlakte, loskades en burelen wordt een correcte, efficiënte en zorgvuldige verwerking van al het fruit mogelijk.
De daken werden voorzien van zonnepanelen om groene stroom te creëren, en er werd eveneens een kelder gebouwd voor de opvang van het regenwater, dat dan kan gerecupereerd worden voor het onderhoud van machines, de bevochtiging van frigo’s, ….

In september 2011 werd er een verpakkingslijn met 'waterdumper' aangekocht.

 

Voor de huisvesting van onze seizoensarbeiders werd er tevens geïnvesteerd in een gebouw met alle nodige comfort en ruimte, volledig volgens de wettelijk opgelegde voorschriften.

 

Door de dynamiek binnen het bedrijf wordt er steeds verder uitgebreid in de eigen productie, in de aankoop en ook in de verwerking voor derden.

  • Nieuwe verwerkings- en opslagruimten
  • Praktische laad- en loskade
  • Huisvesting voor tijdelijke arbeiders
  • Klaar voor de verwerking